KDZ.Ereğli OSB kendi iç ihtiyacını karşılamak üzere 250 kW gücünde toplamda 460 adet güneş panelinden oluşan GES tesisini devreye aldı. 2660 m2’lik alana kurulan GES tesisi OSB terfi istasyonu, arıtma tesis, iç aydınlatma ve ofislerin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Üretimden artan enerjide sisteme basılarak OSB’ye gelir getirmektedir.