Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü olarak, tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliğine uygun hareket etmeyi, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı kabul ediyoruz. Bu anlayışla;

                                                                                                                                          

 • Enerji verimliliği açısından yürürlükte olan, ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde tüketilen enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,
 • Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen tüm faaliyetler kapsamında, enerjiyi verimli kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
 • Müdürlüğümüz genelinde çalışan personelin enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
 • Enerji kayıplarını en aza indirgeyerek enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Müdürlüğümüzün iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde; satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimliliği yüksek, teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
 • Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyotlarda hedefler ile gözden geçirmeyi kontrol ederek enerji performansımızı iyileştirmeyi,
 • Enerji tüketimi ve enerji verimliliği konusunda; çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi yönetim sistemlerimiz ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek örnek bir kuruluş olmak için gerekli tüm çalışmaları yapmayı,

 

 

Bölgemizce taahhüt ederiz.