VİZYONUMUZ

Sanayicilerimiz istek ve beklentilerine uygun, OSB mevzuatı çerçevesinde çevreye duyarlı hizmetler sunmak, Tüm faaliyetlerimizde yasal sorumlulukları yerine getirmek ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak.

 

MİSYONUMUZ

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, yenilik ve gelişmelere açık, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir OSB olmaktır.