ZEOSB’nın su ihtiyacı Alaplı Belediyesi ile yapılan protokol ile Alaplı Belediyesinden karşılanmaktadır. Alaplı ilçesinden çekilen yaklaşık 11.000 metre uzunluğunda ishale hattı ile temiz su ZEOSB’ye ait 2.500 m3’lük su deposuna aktarılmakta, su deposundan da su ZEOSB iç hattına verilmektedir.

ZEOSB’e ait 200m3/gün kapasiteli evsel nitelikli paket su arıtma tesisi mevcuttur. Katılımcı firmalar kendi sınırları içerine kurdukları endüstriyel atık su arıtma tesisleri ile sanayi atıklarını arıtmaktadırlar. Firmalara kanala kabul kriterleri’ni sağlaması halinde Bağlantı izin belgesi düzenlenmektedir.