Organize Sanayi Bölgemizin kuruluş çalışmaları 1991 yılında başlamış, 1992 yılında fizibilite çalışmaları tamamlanmış, 1994 yılında yer seçimi yapılmış ve çalışmalar tamamladıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü ile 167 sayılı sicil numarası alarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişiliği olarak kurulan Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgemizin kurucu ortakları %60 pay ile Zonguldak İl Özel idaresi, %40 pay ile Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

2000 yılında başlayan altyapı çalışmaları 2008 yılında tamamlanmış, 2010 yılında başlayan ve OSB’yi Kdz.Ereğli-Düzce karayoluna bağlayan OSB Bağlantı yolu inşaatı 2012 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.

Kuruluşu itibariyle Müteşebbis heyet tarafından yönetilen Bölgemiz OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaşması sonucu 14.01.2019 tarihinde ilk Genel Kurul toplantısında Müteşebbis Heyetin devamına karar verilmiş, 15 üyeden oluşan Müteşebbis Heyete 8 sanayicimiz dahil olmuştur.