Bölgemizdeki sanayicilerimizin mevcut kapasitelerini arttırmaları ve yeni yatırımların devreye girmesi ile ileri ki dönemlerde Bölgemizi besleyen enerji altyapısının yetersiz kalacağı öngörülmüş ve TEİAŞ’a yapılan talep üzerine TEİAŞ Bölgemizce kendisine tahsis edilen 16 dönümlük alana 154 Kv’lık 2X100 MVA kapasiteli indirici merkez yatırımını yaklaşık 25 milyon TL bedelle tamamlayarak 27.09.2020 tarihinde devreye alınmıştır.