Bölgemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve bölgemiz öz kaynakları ile tüm kamulaştırması yapılmış olup, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, enerji, internet, haberleşme, yol kaplama, paket su arıtma tesisi altyapıları tamamlanmıştır.

Bölgemizdeki sanayicilerimizin mevcut kapasitelerini arttırmaları ve yeni yatırımların devreye girmesi ile ileri ki dönemlerde Bölgemizi besleyen enerji altyapısının yetersiz kalacağı öngörülmüş ve TEİAŞ’a yapılan talep üzerine TEİAŞ Bölgemiz içerisine 2X100 MVA kapasiteli indirici merkez yatırımı yapmış ve devreye almıştır.